مطالب : نوروز

1399/02/10
284

اردیبهشت

«از گلشن و باغ آن چه پرسی / وز سبزه و راغ آن چه پرسی

هر گل که تو دیده‌ای به گلزار / نزد گل قمصر است آن خار! (۶)

مطالعه بیشتر
1399/01/01
261

نوروز

ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی

از این باد ار مدد خواهی، چراغ دل بر افروزی (۱)

مطالعه بیشتر